Гранитът е една от най-разпространените магмени скали в природата. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали. Поради високото си съдържание на кварц гранитът е от твърдите скали и фелдшпат, но има относително по-малка плътност в сравнение с другите интрузивни скали. Освен това има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ. Ето защо е подходящ за вътрешно и външно обзавеждане, за направа и облицовки на стени, подове, стълби, колони и други.

Гранитни Стъпала

Гранитни Плотове

Гранитни Плочи

bianco nublado
blue pearl
g687 granite
green granite
imperial red
red granite
rosa minho
star galaxy
tan brown
volga blue