Травертин е седиментна поликристална скала, получена чрез отлагане на калциев карбонат от минерални или термални извори или течаща вода, богата на калций. Най-често има ивичеста структура, по посока на водата, но може да се среща и във вид на концентрични окръжности. Според мястото на възникване може да се разграничи на травертин от извори, травертин от течащи води, травертин от пещери (сталагмити и сталагтити). Травертинът обикновено е оцветен в бежово, жълто, бяло, розово, кафяво или охра, в зависимост от примесите и минералите. Може да съдържа варовик, глина, други утайки. Може да се реже, полира и шлифова.
Използва се в строителството като материал за облицоване на външни и вътрешни стени, подове, фасади, декоративни елементи.